Gratis hydrotherapie voor Israël’s oorlogs-ontheemden

ADI Jerusalem reikte een ondersteunend programma uit ten behoeve van de vele geëvacueerden die hun toevlucht zochten in Jeruzalem terwijl ze probeerden te ontsnappen aan het voortdurende spervuur van raketten die op hun gemeenschappen werden afgevuurd door Hamas in het zuiden en Hezbollah in het noorden van Israël.

Op basis van jarenlange ervaring kennen de medewerkers van ADI Jerusalem het therapeutische effect van hydrotherapie op lichaam en geest. Omdat ze hun steentje wilden bijdragen aan de geëvacueerden, opende ADI Jerusalem zijn goed onderhouden hydrotherapiezwembad voor moeders en vrouwen die naar stadshotels waren verhuisd sinds ze uit hun huizen waren geëvacueerd.

ADI Jerusalem directrice Shlomit Grayevsky: “De evacués hadden geen idee wat hen te wachten stond, maar na één sessie wisten ze dat ze meer wilden. We verzorgden wateraerobics en vrouwen konden met elkaar praten over hun oorlogservaringen. Er werden meer dan een paar tranen aan het zwembadwater toegevoegd, maar er werd ook veel geglimlacht, geknuffeld en wederzijds gesteund.”

De gratis één-op-één hydrotherapiesessies en aquarobicslessen worden verzorgd door professionele hydrotherapeuten die hun tijd vrijwillig inzetten ten behoeve van de geëvacueerde moeders en vrouwen.

We hebben uw hulp nodig!

Middels een donatie aan ADI Israël, helpt u ons mee om ons doel te bereiken: Elk kind ongeacht diens fysieke of cognitieve uitdagingen, te laten bloeien!