Minister Busso: “Wij beloven kinderen met een handicap vooruit te helpen.”

“Kinderen met een handicap zijn geen probleem dat verborgen moet blijven. Zij hebben voorrang op onze prioriteitenlijst.”

Minister van Volksgezondheid Uriel Busso was diep onder de indruk van het niveau van professionaliteit en toewijding waarmee hij werd geconfronteerd tijdens zijn recente bezoek aan ADI Jerusalem. Bij een bezoek aan de verscheidene afdelingen van het centrum, het betreden van klaslokalen en het observeren van studenten bij verschillende activiteiten, beloofde de minister plechtig dat de behoeften van kinderen met een handicap een prominente plaats zouden krijgen op de lijst van prioritaire behoeften van het ministerie van Volksgezondheid.


De respiratoire afdeling van ADI Jerusalem, die kinderen die anders hun leven in externe centra of ziekenhuiskamers zouden moeten doorbrengen, integreert in school- en sociale activiteiten die bij hun leeftijd passen, terwijl er nauwkeurige medische zorg wordt verleend, was van bijzonder belang voor minister Busso. Ook was de minister onder de indruk van de verschillende alternatieve communicatiemethoden, zoals schakelaars, machines voor stemuitvoer en ‘eye-tracking’-computers die worden gebruikt om kinderen te helpen verbinding te maken met- en betrokken te zijn bij hun omgeving.

Minister Busso werd tijdens zijn bezoek vergezeld door directeuren van verschillende afdelingen van het ministerie van Volksgezondheid. Hoewel dit niet hun eerste bezoek aan ADI Jerusalem was, verlieten de ambtenaren van het ministerie het centrum opnieuw met een sterk verlangen om verbonden te blijven en hun steentje bij te blijven dragen aan het bevorderen van het voortreffelijke werk dat ADI Jerusalem tot een belangrijke faciliteit heeft gemaakt voor de vooruitgang van mensen met ernstige cognitieve en lichamelijke beperkingen en een centrum dat zich richt op de speciale behoeften van kinderen en gezinnen uit de omliggende gemeenschap.

We hebben uw hulp nodig!

Middels een donatie aan ADI Israël, helpt u ons mee om ons doel te bereiken: Elk kind ongeacht diens fysieke of cognitieve uitdagingen, te laten bloeien!