The meaning of life

Ik weet nog goed wat ik me na mijn eerste week bij ADI afvroeg: wat is de betekenis van het leven voor deze meervoudig gehandicapte kinderen? Bijvoorbeeld bij David*, die gezond werd geboren maar zich als baby verslikte in zijn melk. Zijn moeder wikkelde de warme fles in een doek, zodat David zelf kon drinken. Dat ging helemaal fout: David kreeg te lang geen zuurstof, met ernstig hersenletsel tot gevolg. Inmiddels is hij zeven jaar oud en volledig afhankelijk van anderen.

Door mijn periode bij ADI heb ik geleerd om de persoon achter het gezicht te ontdekken. Ik heb geleerd dat David en al die anderen meer zijn dan een kind met een meervoudige handicap. Het is belangrijk om op de kleine dingen te letten: een lach, de manier waarop ze naar je kijken, en zelfs als ze je wegduwen omdat ze iets niet leuk vinden. Deze dingen maken mij duidelijk dat er een mens schuilt achter de handicap. Misschien zijn ze niet ‘normaal’, maar het zijn wel mensen. Mensen die zorg en heel veel liefde nodig hebben.

Als ik door de straten van Jeruzalem loop, zie ik allerlei culturen om me heen. Hoewel Joden, Arabieren en christenen hier samenleven, zijn er toch veel problemen. Maar als ik door de deur van ADI Jeruzalem loop, lijkt het alsof ik een andere wereld binnenstap. Een wereld waar culturen samenkomen, waar men voor elkaar zorgt en waar politiek ineens onbelangrijk is. Ik zie een Joodse verzorger knuffelen met een Arabisch kind. Ik zie een vloeiende samenwerking tussen een Arabische en Joodse verpleegkundige. Ik hoor een Joodse verpleegkundige aan haar Arabische collega vragen hoe ze een Arabisch woord moet uitspreken, gevolgd door gegiechel omdat het maar niet lukt. Ik zie hoe een orthodox-Joodse familie die hun kind bezoekt een Arabische man vriendelijk groet …

ADI baseert zijn beleid op de Thora. In de Thora is gelijkheid voor iedereen belangrijk. Iedereen verdient zorg en niemand mag worden geweigerd. In een complexe samenleving als die in Israël vraagt dat vooral wederzijds respect. Of zoals ADI Negev-oprichter Doron Almog het zegt: “Een samenleving kun je beoordelen aan de hand van de kracht van de zwakste schakel.”

* De bewoner die hier met mij op de foto staat is niet David

Bron: Column van Julia (21) Maart 2017 nummer van Israel Aktueel

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.