Vierdaagse voor ADI

Francien komt in november een maand vrijwilligerswerk doen bij ADI in Jeruzalem. Ze wil niet alleen haar tijd en betrokkenheid beschikbaar stellen, maar ook graag een gift meenemen voor onze bewoners. Ze bedacht het creatieve idee om d.m.v. haar meedoen aan de vierdaagse van Apeldoorn geld in te zamelen voor ADI. Met behulp van twee opvallende vlaggen op haar rugzak en met ondersteuning van haar facebook pagina, wist ze veel belangstelling te verwerven, tot en met een interview van RTV Apeldoorn.

Dit is wat Francien zelf over haar aktie schrijft, nadat ze de 120 km door weer en wind heeft volbracht:

De Apeldoornse Vierdaagse zit er op.
Wat een prachtige routes hebben we deze week mogen lopen! Zelf vond ik de woensdag en de vrijdag het zwaarst, woensdag door de hele dag de aanhoudende regen (tot op het bot toe nat) en de vrijdag door veel in het bos te lopen zoekend naar een vlakke ondergrond en het ontwijken van boomstronken. Nu de welverdiende rust genietend, tel ik de opbrengst voor ADI.
Wat heb ik een leuke positieve reacties gehad, een wat hebben er al velen geld in het potje gedaan of via rekening gestort!!! DANK ALLE LOPERS en VRIENDEN van FB!!
Nu zijn er vast nog wandelaars (of lezers) die mij wel hebben gezien met de vlaggetjes maar niet konden doneren of mij niet konden aanspreken wat ADI nu precies is.
ADI is een warm en liefdevol tehuis waar elk individu speciaal is en liefde en respect verdient. Er wonen zowel Joden als Palestijnse kinderen/jong volwassenen. Met een ernstige meervoudige beperking. Zij hebben intensieve zorg/begeleiding nodig om de dagelijkse activiteiten zoals eten, zwemmen het verzorgen en onderhouden van hygiëne te waarborgen. Jaarlijks zijn er zo’n 300 vrijwilligers vanuit de hele wereld die hun steentje willen bijdragen om deze mensen aandacht te geven en hen vooruit te helpen. In november/december hoop ik mij steentje bij te dragen. Het zou geweldig zijn als ik sponsors vindt om mij en de kinderen/jong volwassenen die wonen bij ADI te sponsoren. Het geld wat er is zal ik aan ADI overhandigen! Elke Euro die binnenkomt, zal worden besteed aan huisvesting en de basisbehoeften. Ik ben een zeer dankbaar mens voor elke Euro die binnenkomt. Ik hoop dat jullie wandelaars van de 4Daagse Apeldoorn en vrienden van FB ieder €1.- (of meer) storten op het volgende rekeningnummer NL52RABO 0347572332 t.n.v F.H.D. Karssen -Veltkamp. Onder vermelding van ADI.

Mijn dank is groot! delen van dit bericht wordt gewaardeerd!
Voor meer informatie kun je kijken op www.adi-il.nl of mij benaderen.

Misschien brengt Francien meer vrijwilliggers (en anderen) op het idee om een sponsoractie voor ADI te starten?

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.