Bijzondere zorg

Afgelopen week mocht ik ADI in Jeruzalem bezoeken, een organisatie waar meervoudig gehandicapte kinderen zorg en onderdak krijgen. U, christenen voor Israël, mocht ervoor zorgen dat er een monitorsysteem voor 34 kinderen kon worden geïnstalleerd.

Zoals altijd bezoek ik dan ook een aantal kinderen, tieners en twintigers die door een ongeluk of zuurstofgebrek op jonge leeftijd dubbel beperkt zijn geraakt, zowel verstandelijk als lichamelijk. Ik werd diep geraakt door het grote verdriet van de ouders, familie en de persoon zelf. Tegelijk trof mij ook de ongelofelijke zorg van personeel en vrijwilligers, die met grote liefde Zijn liefde voor het zo zwakke leven mogen doorgeven.

Het was bijzonder om te zien dat een Arabisch jongetje een lach op zijn gezicht heeft gekregen. Het was bijzonder om te zien hoe de medewerkers hun best doen de kinderen iets te leren en hen op hun gemak stellen. Een jongetje uit een vluchtelingengezin uit Eritrea, met nog maar negen procent longcapaciteit, wordt kunstmatig gevoed omdat het anders een te grote inspanning is. Toch mag hij er zijn en wordt hij geliefd. Wat is het bijzonder om te zien dat er ook zoveel vrijwilligers ook uit Nederland mogen meehelpen in ADI.

In deze schijnbaar uitzichtloze situatie is er desondanks vreugde over het leven dat God geeft. Het troost mij om te weten dat dit sterfelijke leven straks bij de opstanding uit de dood en bij de komst van de Heiland, vernieuwd zal worden. Zoals de apostel Paulus het uitdrukt: “Dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen”. Dan komt God tot Zijn doel met Israël en ook met ons. Het is prachtig om in Ezechiël 47 te lezen dat het loof van de bomen langs de tempelbeek een geneesmiddel zal zijn, of zoals in Openbaring 22 staat dat de bladeren van die bomen zullen dienen tot genezing van de volkeren.

En zo mogen u en ik dankbaar zijn en ons verheugen dat wij het zwakke in Israël mogen zegenen, in ons gebed en ook in onze gaven. De Here Jezus zei tegen Nathanaël, die Hij tot Zijn discipel riep: “Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is”. Dat overkomt je als je bij ADI rondloopt; daardoor is het een stukje hemel op aarde. Dat is Israël.

Column Roger van Oordt (rvoordt@cvi.nl)

Bron: Israel Aktueel – 34e jaargang nr. 313 – juli-augustus 2018

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.