De derde ronde vaccinaties

In overeenstemming met de richtlijnen en procedures die zijn opgesteld door de Israëlische regering, dragen ADI-centra hun steentje bij om de heropleving en verspreiding van COVID-19 in te dammen en de veiligheid en het welzijn van onze bewoners, studenten, medewerkers en vrijwilligers te waarborgen.

Beide centra, ADI Negev – ‘Nahalat Eran’ en ADI Jeruzalem, hebben de derde vaccinatieronde tegen COVID-19 en de variantstammen voltooid en we kijken ernaar uit om het nieuwe schooljaar met een goede gezondheid voor iedereen te openen.

Leraressen en studenten staan al te trappelen het schooljaar te beginnen. ADI’s hoogwaardige educatieve en revalidatieprogramma’s voor residentiële en ambulante patiënten genieten brede gemeenschapsondersteuning.

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.