Een doorbraak in zorglandbouw in Israël

ADI Negev (voorheen ‘ALEH Negev’) is een zorgdorp in Israël voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek. Samen met o.m. de ADI afdeling in Jeruzalem en tal van andere initiatieven voor mensen met een beperking, is de ADI-organisatie in Israël een voorvechter voor mensen met een beperking.

Israël is het land van innovatie door de handen uit de mouwen te steken en te improviseren. Of het nou om een boer, politicus of de familie van een persoon met beperking gaat, je moet wat kunnen laten zien. Theorie is leuk voor onderzoeken en de universiteiten, maar als je écht wat gedaan wilt krijgen, moet je het in de praktijk tonen.

In april 2019 is ADI Negev in Zuid-Israël een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse ‘Eleven Floawers Foundation’ en de, tevens Nederlandse, ‘Talenting Foundation’. Mandaat van de samenwerking is om zorglandbouw in Israël als reguliere (overheids-) erkende zorgvorm groot te maken. ADI was voornemens dit doel te bereiken middels het ‘showcasen’ en ‘pilot testen’ van zorglandbouw in Israël met een ‘pilot’-boerderij in het zorgdorp ADI Negev. Vervolgens zou op drie niveaus gewerkt worden om zorglandbouw aan de man te brengen; op het niveau van de zorgvrager (de werknemer met een beperking), de zorgverlener (de boer) en de financier (de Israëlische overheid).

Om de laatste benodigde fondsen op te halen, werd de Urker Meischolveiling van 2019 geoormerkt voor de oprichting van de ‘pilot’-zorgboerderij. De veiling haalde een duizelingwekkende 142.000 euro op en hiermee de laatste benodigde financiele middelen. De boerderij werd daarna snel een feit.

Maar begin 2020 hakte COVID-19 er flink in, alle bezoeken worden geannuleerd, de eerste deelnemers van de zorgboerderij mogen niet komen en het bedwingen van de pandemie wordt vrijwel het enige onderwerp waar politici en beleidsmakers aan denken.

Daar bovenop komt nog eens de 4e keer verkiezingen in 2 jaar tijd en het feit dat door de politieke meningsverschillen er ook al 2 jaar geen overheidsbudget is goedgekeurd. Zonder stevig lobbywerk en een overheidsbudget waarin zorglandbouw is opgenomen, kan een tot dusver onbekende en niet-erkende zorgvorm niet gefinancierd worden. De boeren hebben het, net als in de rest van de wereld, financieel niet makkelijk en hoewel een goed hart nummer één vereiste is voor zorglandbouw, moet de boerenfamilie ook eten.

Maar ADI Negev weet goed te improviseren door tijdelijk in te haken op bestaande programma’s voor mensen met cognitieve of psychiatrische aandoeningen. Het probleem is dat alleen ADI Negev dit als zorginstelling kan doen maar boerenbedrijven dit niet kunnen. De deelnemers worden dan “uitgezonden” naar andere bedrijven en het blijkt een succes. Binnen 2 jaar tijd hebben 3 externe bedrijven zich al aangesloten en meer dan 30 deelnemers komen dagelijks, soms mensen die soms meer dan tien jaar thuis hebben gezeten en niets hebben gedaan. Twee andere bedrijven zijn geïnteresseerd en veel potentiële deelnemers ook. Langzaam groeit de interesse in toepassing van zorglandbouw.

Begin 2021 zijn er weer verkiezingen en wordt er eindelijk een regering gevormd. De kersverse minister van Landbouw Oded Forer is voornemens hervormingen door te voeren in de Israëlische landbouwsector. Eind augustus bracht de minister een bezoek aan ADI Negev en de pilot-zorgboerderij.

De minister was vooral onder de indruk van het Nederlandse model (zorglandbouw) in en rondom de boerderij. Hij verzocht het management van ADI Negev om een gedetailleerd voorstel in te dienen met onder meer een plan voor het opleiden van mensen met een beperking voor werk op boerderijen en het opleiden van boeren om te werken met mensen met een beperking. De minister wil het voorstel direct opnemen in de huidige. Hij wil de boeren belonen voor het opnemen van mensen met een beperking middels een subsidie van zijn ministerie van Landbouw.

Hoewel zorglandbouw nog lang niet zo groot is als in Nederland, is dit een enorm belangrijke eerste stap  richting erkenning en de financiering van zorglandbouw. ADI Israël beoogt vóór 2030 met 500 deelnemende boerderijen te werken die ca. 5.000 deelnemers van een zinvolle en waardevolle dagbesteding zullen voorzien.

Een stukje Nederlandse trots in Israël. Waar twee kleine landen groot in kunnen zijn!

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.