Een groot hart voor Israël

De Stichting Hart voor Israël heeft drie jaar lang allerlei activiteiten ontplooid om fondsen te werven voor ADI. Zaterdagavond 16 November organiseerde de Stichting een speciale zangavond in Putten ter gelegenheid van de afsluiting van het project “ADI”. Het thema van de avond was “Barmhartigheid – Omzien naar elkaar”.

Aan deze avond wordt medewerking verleend door gospelkoor “Inspiration”kinderkoor “De jonge luitjes” en tienerkoor “DJoY”. Ds. A.J. van Zwet hield een korte overdenking over het thema. Nadat de collecte geteld was, was het moment suprême aangebroken, de bekendmaking van het eindbedrag d.m.v. de overhandiging van een “Cheque” aan een vertegenwoordiger van ADI uit Israël.

En het bedrag ….. € 29.520,–. Dit was echt boven alle verwachtingen. Mensen van Putten, wat een prachtig geschenk voor de kinderen van ADI. Er werd een filmpje getoond van de gerenoveerde wasruimtes bij ADI Jerusalem waar het geld aan besteed gaat worden.

Als dank werd er een micrography schilderij van Psalm 122 overhandigd aan de werkgroep, gemaakt door een Israëlische kunstenares, die dit gratis voor ADI gemaakt had. Het dankwoord benadrukte Ps. 122:6. “Bid om de vrede/voorspoed voor Jeruzalem. Moge wie Jeruzalem liefhebben vrede/voorspoed ontvangen”. Een immer actueel thema, zeker na een week dat er weer 360 raketten op Israël afgevuurd werden.

Stichting Hart voor Israël en de rest van Putten: Dank jullie wel, Todah Rabah!

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.