Een speciale Haggadah

De “Talking Library” van ADI Jerusalem is een innovatieve hands-on bibliotheek die kinderen met ernstige verstandelijke en motorische beperkingen in staat stelt het plezier van lezen te ervaren. De indrukwekkende bibliotheek bevat honderden verhaalpakketten die geschikt zijn voor verschillende leeftijden en uiteenlopende interesses. Met Pesach (Pascha) om de hoek werd er een heel belangrijke titel toegevoegd aan de steeds groter wordende collectie van de “Talking Library”: De Pesach Haggadah! Net als elk ander boek in deze speciale bibliotheek, bevat het Haggadah-pakket poppen en concrete voorwerpen die betrekking hebben op het verhaal, die dienen als hulpmiddel bij het begrijpen.

Bovendien helpen afbeeldingen, communicatiesymbolen en ondersteunende communicatieapparatuur non-verbale kinderen met communicatie, zodat ze kunnen deelnemen aan de Seder (Pesach maaltijd). Elk kind verdient een plaats aan de Pesach-tafel en de kans om op zijn of haar eigen unieke manier over onze uittocht uit Egypte te leren!

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.