Hart voor Israël kiest voor het kwetsbare leven!

Nieuw project ADI en activiteiten

Met ingang van 2017 zet de werkgroep zich in voor de Israëlische organisatie ADI.

ADI is de grootste organisatie in Israël die zich inzet voor kwetsbaar leven.
Ze verlenen hulp aan honderden mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn.
ADI geeft de benodigde medische hulp, maar biedt bovenal een liefhebbend thuis aan de kinderen.
ADI begeleidt ouders waarvan de kinderen thuis wonen met professionele hulp, maar geeft ook honderden kinderen een liefdevol thuis.
Christenen voor Israël wil ADI helpen met de aanbouw van een nieuw gedeelte voor hun afdeling in Jeruzalem.
Met de nieuwe afdeling hopen ze tegemoet te komen aan de acute noodzaak om meer kinderen te kunnen helpen.

De werkgroep ondersteunt dit project vanaf 2017 door geldwerving in verschillende acties en activiteiten.

Activiteiten:

Vrijdag 10 maart:
Sponsordiner in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten
Tijd: 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
Prijs: € 29,95. Drankjes voor eigen rekening
Een heerlijk diner voor lage kosten en toch blijft er over voor het steunen van dit project.
Opgave: uiterlijk 4 maart bij Drikus Lubbertsen. Email: hlubbertsen@solcon.nl of tel. 0341 – 357146

Zaterdag 10 juni:
Sponsorwandelfestijn
Noteer het vast in uw agenda.
Meer informatie volgt nog

Bron: http://www.hartvoorisrael.nl/cms_hvi3/index.php/2-informatie/7-hart-voor-israel-kiest-voor-het-kwetsbare-leven

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.