Ondertekening intentieverklaring gemeente Urk en ADI Negev-Nahalat Eran

Gemeente Urk, woensdag 21 oktober 2015

Op woensdag 21 oktober is door de gemeente Urk en het tehuis voor meervoudig gehandicapten ADI Negev-Nahalat Eran in Israël een intentieovereenkomst getekend voor samenwerking tussen beide organisaties. Daar was ook Haim Divon, de Ambassadeur van Israël, bij aanwezig.

In de overeenkomst staat dat de gemeente Urk zich zal inspannen om organisaties binnen de gemeente op het terrein van (kerkelijk) jeugdwerk, zorg en onderwijs (stages) te enthousiasmeren voor een uitwisseling van jongeren voor werkzaamheden in ADI Negev. Het bestuur van ADI Negev-Nahalat Eran draagt zorg voor de kost en inwoning van de vrijwilligers/ stagiairs.

Ambassadeur Divon is naar Urk gekomen om de ondertekening bij te wonen. In deze roerige tijd voor Israël is het volgens de ambassadeur heel speciaal dat er ook nog positieve geluiden voor Israël zijn. Hij bedankte het gemeentebestuur dan ook uitvoerig voor de ontvangst en dit initiatief.

In juni 2015 heeft wethouder Brouwer een privé bezoek gebracht aan Israël. Daarbij is ook contact gelegd met ADI Negev. Freek Brouwer: “De voorzitter van ADI Negev, generaal-majoor (res.) Doron Almog heeft mij verteld over de totstandkoming van het tehuis. Een plek waar kinderen van Joodse, Islamitische en Bedoeinse ouders verblijven. Alle voorzieningen en gespecialiseerde beroepskrachten zijn aanwezig, maar er is nog veel behoefte aan vrijwilligers die gedurende korte of langere tijd de helpende hand kunnen bieden. Ons contact is in Nederland voortgezet. Met als doel om, naar aanleiding van de van oudsher sterke band van Urk met Israël, te kijken op welke wijze Urk eventueel kan samenwerken met ADI Negev-Nahalat Eran. Met deze intentieverklaring geven we aan een steentje te willen bijdragen en daar ben ik trots op”.

Intentieverklaringhttp://www.urk.nl/portal/nieuws_41529/item/ondertekening-intentieverklaring-gemeente-urk-en-ADI-negev-nahalat-eran_81344.html

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.