Israël’s Premier Benjamin Netanyahu bezoekt ADI

D_P_1034

Premier Binyamin Netanyahu en z’n vrouw, Sara, bezochten het ADI Negev-Nahalat Eran rehabilitatie dorp vorige week.

Ongeveer een maand geleden, besloot de regering om 20 miljoen NIS uit te trekken voor de verdere bouw en ontwikkeling van een ziekenhuis in het dorp, om een woonwijk te ontwikkelen voor het ziekenhuis- en het verzorgend personeel en het in het leven roepen van programma’s om de werkgelegenheid te stimuleren. De beslissing van vorige maand is een follow-up van de overheidsresolutie van september 2014 met betrekking tot de ontwikkeling van het Zuiden, waarbij 36 miljoen NIS werd uitgetrokken voor de oprichting van een ziekenhuis op het terrein van ADI Negev-Nahalat Eran – het eerste revalidatie ziekenhuis in de Negev.

Doron Almog: “Het bezoek van premier Netanyahu en zijn vrouw, Sara, aan ADI Negev-Nahalat Eran vormt een krachtige sociale boodschap, getuigend van de toewijding van de regering van Israël aan de ontwikkeling van de Negev, rekening houdend met de behoeften van de zwaksten in de samenleving. Het bezoek versterkt en intensiveert de toewijding van de regering aan de bouw van het eerste revalidatie ziekenhuis in de Negev. Grenzend aan de ADI Negev-Nahalat Eran revalidatie dorp, zal een nieuwe gemeenschap, Merchavei Daniel, worden ontwikkeld. Het bezoek benadrukt ADI Negev-Nahalat Eran’s sociale betekenis als een plek die de uitstekende harmonie tussen alle elementen van de Israëlische samenleving belichaamt.”

Avi Wortzman: “De kracht van de menselijke keten wordt afgemeten aan de omgang met haar zwakste schakels. “Bij ADI, geloven we dat vrijwilligerswerk en het bijbrengen van waarden van menselijk respect en liefde voor de ander, de jongere generatie zal versterken en voeden waardoor zij betere, meer accepterende mensen zullen worden. Door het blootstellen aan en het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van mensen met een handicap en speciale behoeften, zullen we in staat zijn om een sterkere en krachtiger samenleving te creëren. Dit belangrijke bezoek, en de diepe verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontwikkeling van het dorp, getoond door de regering van Israël en haar leider, zal het proces van het samen ontwikkelen van het dorp met onze partners: het Joods Nationaal Fonds, de Collectieve Israël Actie en vele andere donateurs en supporters, versterken en versnellen.”

Rabbi Yehuda Marmorstein, directeur-generaal van ADI: “Dit ontroerende en belangrijke bezoek van de premier van Israël en zijn vrouw versterkt en bekrachtigt de werkzaamheden van ADI Negev-Nahalat Eran in het bijzonder, en het hele ADI netwerk, met haar zorg voor de zwakken en haar activiteiten in de richting van het creëren van een rolmodel voor de samenleving en het bewerken van tiekoen olam.”

Premier Binyamin Netanyahu: “Sara en ik zijn zo ontroerd door uw toewijding, Doron en Didi. Het is een levenswerk dat betekenis voor vele generaties zal hebben. Dit is niet toevallig, maar komt van diep in de ziel. We zijn onder de indruk door de grote steun die u ontvangt van iedereen, met inbegrip van onze vrienden Shai en Tamir, ik ben blij om Parlementariër Anat Berko hier te zien en alle donoren, verzorgers en psychologen. Het is zeer ontroerend. Ik moet aan twee dingen denken – één is het Joodse aspect, de mens, diepste waarde van ‘En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ ‘Je naaste’ kan een tiener zijn, een jongen of een meisje, een man of vrouw. Het kan een jood zijn, een moslim, bedoeïen of christen, Russisch of Ethiopisch. Het is gewoon een uitdrukking van het meest nobele ideaal, niet alleen zorg, maar liefde. De diepste gevoelens van medeleven en empathie komen, misschien, voort uit de erkenning van het tweede, diepere; dat ieder mens een ziel heeft.

Je liet me Pinchas zien, hij heeft een ziel. Misschien hoort hij, we hebben geen manier om te weten hoeveel hij kan horen, maar hij heeft een ziel. En ik zag het kleine meisje, een uiterst moeilijk beeld, maar een voorbeeld van hen waarvoor u hier zorgt. Uw werk is de meest zuivere, meest duidelijke, meest essentiële uitdrukking van het concept menselijkheid.

Mijn vader had een grote, invloedrijke leraar met de naam Joseph Klausner. Hij was een letterkundige, met boven zijn deur, ik herinner me dit van toen we hem regelmatig bezochten, mijn broer Yoni zaliger en ikzelf toen we kleine kinderen waren en we hem bloemen brachten. Boven zijn deur stond gegraveerd ‘Jodendom en menselijkheid.’ Hier is er een pure expressie van Jodendom en menselijkheid. ‘En u zult uw naaste liefhebben als uzelf’, iedereen heeft een ziel, en u hebt een ziel.”

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.