Ministeriële bezoeken aan ADI

Bij ADI zijn we van mening dat we onder andere middels samenwerking met externe organisaties en een pro-actieve opstelling wat betreft educatie en het openstellen naar de samenleving, veel kunnen bereiken.

Zo streeft ADI ernaar om regelmatig scholieren, medewerkers in de zorg en het onderwijs, politici en ‘gewone burgers’ welkom te heten op onze lokaties in de Negev en in Jeruzalem. Deze bezoeken dragen bij aan het vormen van een meer sociale samenleving. Een samenleving die de schoonheid van onze bewoners inziet en het belangrijke werk dat een organisatie zoals ADI verricht, zal weten te waarderen.

En met een onlangs aangestelde regering was het daarom ook hoog tijd om niet alleen de directeur van onder andere Macabi (Yigal Vidal), of Dr. Arbel-Arnon van het ministerie van Sociale Zaken, maar ook de kersverse ministers en beleidsmakers kennis te laten maken met onze organisatie.

In dat licht, bezocht minister van Communicatie, Yoaz Hendel ADI Jeruzalem waar hij hartelijk welkom werd geheten door het personeel en de bewoners. Eveneens bezocht het management van ADI Negev minister Ayelet Shaked van Binnenlandse Zaken op diens kantoor om toekomstige samenwerking te bespreken. En eerder al bezocht minister Oded Forer van Landbouw ADI Negev waar de minister -duidelijk onder de indruk van de lokatie en haar personeel, aangaf zijn ondersteuning te willen verlenen aan o.a. het recent gestarte zorgboerderij-project.

En ook op het gebied van onderzoek neemt ADI een enorm pro-actieve houding aan. Zo organiseerde ADI Negev eerder dit jaar een aantal conferenties waar de focus lag op innovatie binnen de gezondheidszorg en die van rehabilitatie in het bijzonder. Diverse therapeuten, sociale werkers en psychologen namen deel aan deze conferenties en ook werd de bijeenkomst in het kader van de samenwerking met de tevens in de Negev gelegen Ben-Gurion universiteit, die vooral gebaseerd is op onderzoek en mogelijke werkvoorziening, druk bezocht.

Met de voltooiing van ADI Negev’s nieuwe neuro-rehabilitatieve ziekenhuis in het zicht, hebben we veel om naar uit te kijken. En met ons, ook de bevolking van zuid-Israël die rehabilitatieve zorg behoeft en tot dusver uren reistijd moest doorstaan voor dagelijkse behandelingen!

Het feit dat de volle agenda’s van de desbetreffende ministers een bezoek aan onze instelling niet in de weg heeft gestaan, geeft misschien ook wel aan hoezeer ADI gewaardeerd wordt door onze nieuwe regering en de talloze bezoekers.  

We need your support!

By donating to ADI Israel, YOU will help us meet our goal to enable each child, regardless of the severity of disability.