Opbrengst 25e Urkerdagconcert voor ADI

De koren Hallelujah en Crescendo traden zaterdag 19 mei samen op in de Bethelkerk op Urk. Voor de 25ste keer verzorgden de koren de feestelijke afsluiting van Urkerdag. Het concert werd opgenomen en uitgezonden door de Reformatorische Omroep. De koren riepen iedereen op om in klederdracht naar de kerk te komen: “Dit is een unieke kans om onze Urker klederdracht, onze zangcultuur maar ook de boodschap van het evangelie die we als koren zingend uitdragen onder de aandacht van een landelijk publiek te brengen”, aldus Tiemen Roos van Hallelujah. De collecte was dit jaar bestemd voor het werk van de organisatie ADI in Israël.

Deze organisatie biedt zorg aan kinderen met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek. De vriendinnen Andrea de Vries en Enice Romkes vertelden over hun werk als vrijwilliger bij ADI. De collecte heeft na aftrek van de kosten het prachtige bedrag van 1.150 euro opgebracht.

Andrea de Vries kreeg tijdens de receptie van Hallelujah uit handen van Hallelujah-voorzitter Jan ten Napel (links) en Crescendo-secretaris Bert van Slooten (rechts) de cheque overhandigd.


Bron en Foto’s: Het Urkerland

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.