Puntjes op de ‘i’ in educatie

Bij ADI Jeruzalem zijn ze nog flink in de weer met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. En met onderwijs dat iets anders dan het reguliere onderwijs verloopt, komen altijd wat extra uitdagingen naar voren.

Nieuw lesmateriaal moet zodanig aangepast zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen, het personeel moet tot in de details ingelicht zijn omtrent de scholieren hun speciale benodigheden en eisen en geplande activiteiten moeten afgestemd worden met medische ontwikkelingen die wellicht hebben plaatsgevonden. Alles wordt zorgvuldig op de hypermoderne iPads geregistreerd; doseringen van medicijnen, eventuele allergiëen en slaappatronen.   

Maar wat absoluut hetzelfde is, is het enthousiasme onder niet alleen de studenten, maar zeker ook onder de leraren! Met veel plezier zijn de klaslokalen en toegangsdeuren versierd en veel nieuw speelgoed en leermateriaal dat dankzij gulle ondersteuners van ADI, aangeschaft is, zal de studenten extra warm onthalen. Ook de fysiotherapeuten zullen hun belangrijke werk voort blijven zetten, maar dit jaar met nog meer nieuw materiaal dat onlangs aangeschaft is zoals loopbanden en ander trainingsapparatuur.

Het blijft soms moeilijk voor de ouders, de kinderen ‘afgeven’, maar uit onze ervaring blijkt dat nadat de ouders een kijkje hebben genomen bij ADI en zelf de liefde, aandacht en alom aanwezige positieve sfeer aanschouwen (en nog belangrijker, de glimlach op het gezicht van hun kind zien!), dat eventuele zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Op naar een gezond, vrolijk en educatief nieuw jaar!  

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.