SGP’ers overhandigen cheque in Israël

SGP-cheque
Sara van Oordt – 14 augustus 2015

Op donderdag 13 augustus overhandigden Elbert Dijkgraaf en Diederik van Dijk van de SGP tijdens hun werkreis in Israël een cheque ter waarde van € 14.434 aan ADI, een organisatie die hulp biedt aan meervoudig gehandicapten in Israël. De opbrengst werd bijeengebracht met de sponsorloop die zij samen met Christenen voor Israël organiseerden. Het geld zal worden besteed aan reanimatieapparatuur en aan de aanschaf van 12 zogenaamde ‘hijsdoeken’, dat zijn apparaten waarmee de patiënten gemakkelijker kunnen worden opgetild.

Graag willen we iedereen die hieraan heeft bijgedragen en heeft meegelopen met de sponsorloop van harte bedanken!

Bron: http://christenenvoorisrael.nl/2015/08/sgpers-overhandigen-cheque-in-israel

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.