Sponsordiner in Putten 9 maart 2018

uitnodiging

Wij organiseren weer een sponsordiner op vrijdag 9 maart 2018

De opbrengst van deze actie is bestemd voor steun aan de organisatie ADI. ADI is de grootste organisatie in Israël die zich inzet voor kwetsbaar leven. Ze verlenen hulp aan honderden mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn.
ADI geeft de benodigde medische hulp, maar biedt bovenal een liefhebbend thuis aan kinderen met ernstig fysieke en cognitieve handicaps, ongeacht hun religie of achtergrond

Info: www.hartvoorisrael.nl

Plaats: De Aker Kerkplein 2 te Putten.
Tijd :19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

3-gangen Menu met koffie/thee voor de liefhebber na

Prijs: € 32,50

Graag zo spoedig mogelijk opgeven , uiterlijk 3 maart 2018 bij:

Drikus Lubbertsen, liefst per e-mail: hlubbertsen@solcon.nl
óf 0341-357146

Bron: Hart voor Israel

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven

We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.