Over ADI

ADI’s mission is to care for the most precious members of our society – those who cannot care for themselves.

Help ADI’s kinderen meer reden tot lachen te geven
We maken een verschil in de levens van Israëlische kinderen met ernstige en complexe beperkingen, en dat kunt u ook! Door één van onze vele levensveranderende projecten te sponsoren, stelt u onze kinderen in staat om een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de ernst van hun beperkingen.

ADI is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek (lichamelijk). De twee vestigingen van ADI zijn opgericht in 2001 (Jeruzalem) en 2005 (Negev-Nahalat Eran) onder auspiciën van ALEH. Hun innovatieve aanpak en niet-aflatende inzet hebben sindsdien het landschap van revalidatiezorg in Israël veranderd. ADI is eind 2020 opgericht om de twee organisaties de ruimte te geven om flexibeler te zijn en zich te specialiseren in hun respectievelijke vakgebieden.

De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ADI bewijst het tegendeel. Vandaag de dag, krijgen meer dan 400 bewoners en studenten, van baby’s tot adolescenten, uitmuntende zorg in de afdelingen van ADI, 24 uur per dag, 7 dagen per week. ADI draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. ln Jeruzalem en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ADI en het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn.

De gehandicaptenzorg van ADI is een voorbeeld voor de hele wereld. Gezonde mensen die één van de locaties bezoeken ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onderdeel zijn van de algemene maatschappij. Bij ADI streven we ernaar de brede maatschappij bewust te maken dat de zorg en het welzijn van deze bijzondere mensen, een collectieve verantwoordelijkheid is. In de woonvoorzieningen van ADI wordt een soort vergrote gezinssituatie gesimuleerd, waar de bewoners actief bezig zijn met elkaar en met de omgeving.

Onze Missie

ADI gelooft dat elk kind, ongeacht de ernst van de fysieke of cognitieve beperkingen, het recht heeft op de beste beschikbare zorg en kansen om zijn of haar volle potentieel te bereiken.

Deze standvastige inzet heeft het gezicht van de rehabilitatieve zorg in Israël veranderd. Op dit moment ontvangen meer dan 400 kinderen met cognitieve en fysieke beperkingen state-of-the-art medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in ADI’s twee vestingen. Daarnaast verzorgt ADI duizenden poliklinische behandelingen per jaar. Zonder ADI zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor rehabilitatie, onderwijs, en de liefde en warmte van een thuis.

Dankzij ADI, zijn deze kinderen in staat om op veel terreinen op dezelfde manier te leven als niet-gehandicapte kinderen: naar school gaan, deelname aan beroepsopleidingen en het genieten van activiteiten zoals zwemmen aan het strand en andere uitjes. In haar streven naar het veranderen van de gevestigde houding en het bewerken van een meer zorgzame en geïntegreerde samenleving in Israël, heeft ADI talrijke programma’s ontwikkeld waarbij gezinnen, scholieren, studenten, soldaten en vele honderden andere vrijwilligers worden ingezet, zowel uit Israël als uit het buitenland. ADI heeft zelfs een programma waarin gevangenen worden ingezet als vrijwilligers in hun reclasseringstraject.

Wij zijn van mening dat een sterke samenleving wordt beoordeeld op de manier waarop zij zorgt voor de meest kwetsbaren. Help ons in onze missie om de lat voor deze en toekomstige generaties te verhogen.

It’s all in the name: ADI celebrates ability at every level, promotes diversity and insists on inclusion.

Onze partners