Veel bewoners van ADI hebben ernstige lichamelijke beperkingen als blindheid, doofheid en een slecht ontwikkeld tastgevoel. Het multi-sensorische Snoezel-programma heeft tot doel de zintuigen op verschillende manieren te prikkelen.

De snoezeltherapie maakt deel uit van het individuele therapieprogramma van elke bewoner, waarbij sommige bewoners meerdere keren per week naar de Snoezel-ruimtes komen. Voor mobiele bewoners ligt de focus op sensorische stimulatie, selectie van visuele / auditieve stimulatie en sociale activiteiten. Bewoners met beperkte mobiliteit wordt bijvoorbeeld gevraagd om de kleur van een verlichte muur te veranderen door op een schakelaar te drukken. Liggen op het waterbed en de matras biedt een sensorisch-therapeutische ervaring met diepe aanraking, warmte en beweging.

U kunt deze therapie bevorderen!

Met uw donatie voor deze therapie kunt u individuele kinderen versterken – ongeacht de ernst van hun handicap – om hun maximale potentieel te bereiken. Bedankt voor uw steun en vrijgevigheid!

Snoezeltherapie kost 120 Euro per maand per kind.