Bedankt voor je donatie!

DANKZIJ U zullen de kinderen van ADI met meervoudige handicaps en complexe medische problemen de zorg, ondersteuning en kansen blijven ontvangen die ze nodig hebben om hun grootste potentieel te bereiken en een kwalitatief hoogstaand en bevredigend leven te leiden.